PETI NACIONALNI KONGRES RACIONALNE TERAPIJE U MEDICINI, MEDRAT, HOTEL ŠUMARICE 06.-08.04.2017. GODINE

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT) će od 6. do 8. aprila 2017. godine, u Hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu, održati Peti nacionalni kongres racionalne terapije u medicini sa međunarodnim i interaktivnim učešćem.
Petom nacionalnom kongresu racionalne terapije u medicini mogu prisustvovati LEKARI, FARMACEUTI I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI.
Učešće može biti:

  • AKTIVNO (usmeno izlaganje rada ili prezentacija postera) ili
  • PASIVNO (kao slušalac).

Svim učesnicima će biti dodeljeni SERTIFIKATI O UČEŠĆU.

UVODNA PREDAVANJA U CELINI i SAŽECI ostalih radova će biti publikovani u suplementu časopisa „RACIONALNA TERAPIJA“ Vol 9. No. 1, koji će biti podeljen učesnicima kongresa. Sva PREDAVANJA će biti dostupna na sajtu MEDRAT-a –  www.medrat.edu.rs.

H.T.D. "Šumarice" d.o.o.

34000 Kragujevac, Branka Radičevića 22
Tel. +381 34 323 115 Fax: +381 34 336 462

www.sumaricedoo.com

e-mail: milenkoizknica@sumaricedoo.com

Hotel ZELENGORA

34000 Kragujevac, Branka Radičevića 22
Tel. +381 34 336 254 Fax: +381 34 336 185
e-mail: zelengora@sumaricedoo.com

Hotel ŠUMARICE

34000 Kragujevac, Desankin Venac bb
Tel. +381 34 336 180 Fax: +381 34 300 177
e-mail: milenkoizknica@sumaricedoo.com

Gradska kafana BALKAN

34000 Kragujevac, Branka Radičevića 22
Tel. +381 34 334 304 Fax: +381 34 336 462
e-mail: balkan@sumaricedoo.com

Socijalne mreže