Kongresni centar

Za sve koji traže idealno mesto za poslovne sastanke, seminare, radionice i sve druge vrste poslovnih sastanaka, Hotel Zelengora je idealno mesto.

Sale su kompletno tehnički opremljene i organizatorima su na raspolaganju:

  • Audio-video oprema (projektor, platna, laser pokazivač, mikrofoni, pojačala)
  • Internet (Wi Fi)
  • Prateća tehnika (kablovi, štampač, kopir aparat, black out zavese, govornice, flip chart, flomasteri)

H.T.D. "Šumarice" d.o.o.

34000 Kragujevac, Branka Radičevića 22
Tel. +381 34 323 115 Fax: +381 34 336 462

www.sumaricedoo.com

e-mail: milenkoizknica@sumaricedoo.com

Hotel ZELENGORA

34000 Kragujevac, Branka Radičevića 22
Tel. +381 34 336 254 Fax: +381 34 336 185
e-mail: zelengora@sumaricedoo.com

Hotel ŠUMARICE

34000 Kragujevac, Desankin Venac bb
Tel. +381 34 336 180 Fax: +381 34 300 177
e-mail: milenkoizknica@sumaricedoo.com

Gradska kafana BALKAN

34000 Kragujevac, Branka Radičevića 22
Tel. +381 34 334 304 Fax: +381 34 336 462
e-mail: balkan@sumaricedoo.com

Socijalne mreže